กิจกรรมทุกกิจกรรมบทเว็บไซต์ https://www.meowmam.com เป็นไปตามเงื่อนไขตามหน้าดังต่อไปนี้

  1. https://www.meowmam.com/นโยบายความเป็นส่วนตัว/
  2. https://www.meowmam.com/คำถามที่พบบ่อย/
  3. https://www.meowmam.com/ขั้นตอนการสั่งซื้อ/

ผู้ใช้งานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดทั้ง 3 ลิงก์ที่กล่าวมา หากเกิดเหตุพิพาทระหว่างเว็บไซต์ https://www.meowmam.com กับ “ผู้ใช้งาน” เราขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้ตัดสินเพื่อไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว