คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เครื่องบิน ถือเป็นยานพาหนะ และวิธีการอย่างหนึ่งซึ่งนักเดินทางในปัจจุบันเลือกใช้เป็นอันดับต้นๆ และถือเป็นยานพาหนะที่ใช้การบินบนท้องฟ้าเป็นวิธีการพาตัวเองไปยังจุดหมาย ด้วยความที่ใช้วิธีการบินบนท้องฟ้า ทำให้การเดินทางด้วยวิธีนี้มีความรวดเร็ว และสะดวกสบายกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ หรือรถไฟมาก แต่ด้วยความที่เป็นระบบการบินบนท้องฟ้านี้เอง ส่งผลให้การเดินทางด้วยเครื่องบินนี้จำเป็นต้องมีการคำนึงถึงน้ำหนักของสิ่งที่อยู่บนเครื่อง ได้แก่ ผู้โดยสาร และสัมภาระต่าง ๆ

เพราะถ้าหากนำคนหรือสัมภาระขึ้นเครื่องมากเกินไปอาจสร้างปัญหาระหว่างการเดินทางได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทขนาดกระเป๋าขึ้นเครื่องและน้ำหนักของสัมภาระ ถือเป็นสิ่งที่ต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง สัมภาระบางอย่างสามารถนำขึ้นเครื่องไปกับตัวผู้โดยสารด้วยได้ สัมภาระบางอย่างไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ แต่ต้องทำการโหลดใต้เครื่อง และสัมภาระที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินไปได้ในทุกกรณีก็มีมากเช่นกัน เพราะฉะนั้นในบทความนี้ เราจะมาทำความเข้าใจกัน ว่ามีกระเป๋าขนาดใด สัมภาระชนิดใดบ้างที่สามารถขึ้นเครื่องได้ และสัมภาระชนิดใดบ้างที่ห้ามนำขึ้นเครื่องเด็ดขาด

ซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยว่า สายการบินไทยในปัจจุบันมีอยู่หลายแห่งด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการบินไทย บางกอกแอร์เวย์ไทยสไมล์ นกแอร์แอร์เอเชีย เป็นต้น ซึ่งในสายการบินแต่ละแห่งจะมีข้อกำหนดขนาดกระเป๋าเดินทาง ขึ้นเครื่องได้ไม่เหมือนกัน อีกทั้งในบางครั้ง แต่ละสายการบินก็จะออกโปรโมชั่นเพิ่ม-ลด น้ำหนักสัมภาระที่สามารถเอาขึ้นเครื่องได้ขึ้นมาอีก เพราะฉะนั้น หากใครที่คิดจะซื้อตั๋วเครื่องบินกับสายการบินใดสายการบินหนึ่ง ขอให้ตรวจสอบโปรโมชั่นที่ตนซื้อมาให้แน่ใจ ว่าสามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้เท่าไร และขนาดกระเป๋าขึ้นเครื่องเป็นเท่าไร ก่อนขึ้นเครื่อง จะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง โดยในบทความนี้ เราจะพูดถึงรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับขนาดกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ แต่สำหรับรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ขอให้ท่านผู้โดยสารตรวจสอบด้วยตนเองกับสายการบินตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

 

ขนาดและน้ำหนักของกระเป๋าที่สามารถนำขึ้นเครื่องไปกับผู้โดยสารได้

เริ่มจากขนาดและน้ำหนักของกระเป๋าที่สามารถนำขึ้นเครื่องแบบติดตัวไปกับผู้โดยสารได้ก่อน โดยกระเป๋าประเภทนำติดตัวไปกับผู้โดยสารนี้ ต้องเป็นกระเป๋าขึ้นเครื่องขนาดเล็ก สามารถเป็นได้ทั้งกระเป๋าถือ กระเป๋าเป้ หรือกระเป๋าสะพาย แม้กระทั่งกระเป๋าเดินทางใบเล็ก ๆ ก็สามารถนำขึ้นเครื่องได้เช่นกัน เพียงแต่มีข้อแม้อยู่ว่า กระเป๋าดังกล่าวจะต้องสามารถนำใส่เข้าช่องเก็บของด้านหน้า หรือช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะได้ และโดยทั่วไปต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 5-7 กิโลกรัม (แล้วแต่สายการบิน) ส่วนขนาดกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่อง และขนาดกระเป๋าถือขึ้นเครื่องนี้ ในแต่ละสายการบินจะมีการกำหนดเป็นตัวเลขที่ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นผู้โดยสารควรตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นก่อนการนำสัมภาระติดตัวเข้าห้องโดยสาร เพื่อให้สามารถคัดกรองเอาสิ่งของที่จำเป็นมาไว้กับตัว และนำสิ่งของที่ไม่จำเป็นไปโหลดใต้เครื่องแทน

 

ประเภทของสัมภาระที่สามารถนำขึ้นเครื่องติดตัวไปกับผู้โดยสารได้

พูดถึงขนาดกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องกันไปแล้ว ก็ขอพูดถึงประเภทของสัมภาระที่สามารถนำขึ้นเครื่องไปด้วยได้เสียเลย ซึ่งสัมภาระที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้นั้น ในแต่ละสายการบินจะกำหนดไว้ไม่เหมือนกัน แต่เมื่อศึกษารายละเอียดโดยรวมแล้วก็จะได้ความว่า สิ่งของที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ โดยมากก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา แตกเสียหายได้ง่าย เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค, แท็ปเล็ต, พาวเวอร์แบงค์ เป็นต้น รวมไปถึงพวกหนังสือเล่มเล็ก ๆ และ Accessories ส่วนสิ่งของที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องไปกับผู้โดยสารได้ ก็อย่างเช่น พวกของเหลวชนิดต่าง ๆ และวัตถุที่ทางสายการบินระบุว่าน้ำหนักเกินกำหนด รวมถึงวัตถุหวงห้ามพิเศษต่าง ๆ เช่น อาวุธด้วย

 

ขนาดกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดใต้เครื่องได้

จบเรื่องขนาดกระเป๋าขึ้นเครื่องไปแล้ว ทีนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องขนาดกระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องกันบ้าง โดยกระเป๋าโหลดใต้เครื่องนี้ แน่นอนว่าเป็นพวกสัมภาระต่าง ๆ ที่ผู้โดยสารไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องไปด้วยได้ สิ่งของพวกนี้จะถูกนำมาโหลดไว้ใต้เครื่อง ซึ่งขนาดและน้ำหนักของกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง ในแต่ละสายการบินจะมีการกำหนดมาไม่เหมือนกัน และสามารถแปรผันไปได้ตามแต่ที่ทางสายการบินจะกำหนดไว้ แต่โดยทั่วไปจะมีการกำหนดให้น้ำหนักสัมภาระที่สามารถโหลดใต้เครื่องได้อยู่ที่ราว 10-40 กิโลกรัมต่อคน สามารถน้อยกว่านี้ได้ แต่ต้องไม่สูงไปกว่านี้

 

และในบางสายการบินยังมีการกำหนดประเภทสัมภาระที่สามารถนำมาโหลดใต้เครื่องได้ กับที่ไม่สามารถนำมาโหลดใต้เครื่องได้เอาไว้ด้วย เช่น ทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ผู้โดยสารต้องนำติดตัวไว้ ห้ามนำมาโหลดใต้เครื่องหรือสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ห้ามนำขึ้นเครื่องบินไปด้วยประการทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นการนำติดตัว หรือโหลดใต้เครื่องก็ตาม รวมถึงสารเคมี และของเหลวชนิดต่าง ๆ บางสายการบินก็ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการนำติดตัวหรือโหลดก็ตาม แต่บางสายการบินอนุญาตให้นำของเหลวบางชนิดขึ้นเครื่องไปได้ แต่ต้องไม่ใช่สารเคมีอันตราย เป็นต้น

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดกระเป๋าขึ้นเครื่อง และขนาดกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง หวังว่าท่านผู้อ่านคงพอจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้บ้างไม่มากก็น้อย แต่อย่างที่บอกไปแล้ว ว่าก่อนที่จะนำกระเป๋าขึ้นเครื่อง ขอให้ทำการตรวจสอบรายละเอียดขนาดกระเป๋าขึ้นเครื่องกับทางสายการบินก่อนทุกครั้ง เพื่อที่จะได้คัดเลือกสิ่งของขึ้นเครื่องบินไปอย่างถูกต้อง ไม่ก่อปัญหาให้กับผู้โดยสารคนอื่น ๆ ในภายหลัง

Save

Save

Content Protection by DMCA.com
บอกต่อเรื่องราวกระเป๋าเดินทางดีๆ ^o^ ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn