บัญชีของฉัน
รถเข็น

กระเป๋าเดินทาง 16 นิ้ว

นี่คือ กระเป๋าเดินทาง 16 นิ้ว หรืออาจเรียกว่า กระเป๋าเดินทางใบเล็ก ก็ได้ เป็นกระเป๋าที่เหมาะสำหรับการเดินทางระยะทางสั้นๆ หรือ มีจำนวนสัมภาะระไม่มากนัก กระเป๋า เดินทาง 16 นิ้ว ยังเป็นที่นิยมในหมู่นักเดินทางภายในประเทศ เพราะขนาดกระเป๋าเดินทาง 16 นิ้ว มีความกะทัดรัด ทำให้การเดินทางมีความสะดวกสบายมากขึ้น